Mikromobilita už aj na Slovensku!

Čo to mikromobilita vlastne je a aké výhody prináša?

Mikromobilitou sa označuje spôsob osobnej dopravy v mestách na kratšie vzdialenosti. Dopravné prostriedky pre mikromobilitu sú skladné a bezemisné vozidlá, napr. bicykle, koloběžky a malé elektrické vozidlá. Mikromobilita si kladie za cieľ znížiť dopravnú záťaž či znečistenie obcí tým, že sa namiesto osobných automobilov pri krátkych lokálnych cestách budú používať dopravné prostriedky pre mikromobilitu.

Termín mikromobilita v jeho súčasnom význame začal používať a ďalej popularizuje analytik Horace Dediu. Ten za základný parameter toho, aby bolo možné vozidlo označiť za prostriedok mikromobility, považuje dopravné prostriedky, ktoré zodpovedajú nasledujúcim parametrom: hmotnosť do 500 kg a elektrický pohon. V tomto zmysle sa potom do mikromobility zaraďujú i niektoré troj alebo štvorkolesové vozidlá pripomínajúce automobily.